Perancangan Kekayaan & Legasi

A-Life Wealth Builder

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Life Wealth Builder

Pelan berkaitan pelaburan dengan nilai perlindungan tinggi ini memberikan keluarga anda jaringan keselamatan kewangan jika perkara yang tidak dijangka berlaku kepada anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga 70, 80 & 100 tahun
Umur Kelayakan
14 hari - 70 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/produk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut