AIA General Berhad

Kami menyediakan pelbagai penyelesaian insurans am untuk membantu anda menghadapi keadaan tak diduga.

AIA General Berhad adalah sebahagian daripada AIA Bhd., sebuah syarikat insurans terkemuka di Malaysia. Kami menawarkan perlindungan motor, kemalangan diri dan penyelesaian insurans komersial kepada lebih 2 juta rakyat Malaysia.

Produk-produk kami diedarkan melalui rangkaian luas jaringan Perancang Hayat AIA, rakan-rakan bank, wakil tele-jualan, cawangan di seluruh negara dan secara dalam talian. Diterajui inovasi dipacu oleh data, kami sentiasa menambahbaik produk dan perkhidmatan kami untuk memenuhi permintaan para pelanggan yang pelbagai, kini dan pada masa akan datang.