pageheroimage

Tatakelakuan

 

Selari dengan Falsafah Operasi kami: ‘Doing the Right Thing, In the Right Way, With the Right People and the Right Results will Come’, Polisi ‘Whistle Blower Protection’  kami bertujuan untuk menggalakkan pekerja dan pihak berkepentingan untuk melaporkan kebimbangan berkenaan kesalahan tingkah laku (iaitu Kelakuan Boleh Dilaporkan) kepada AIA (secara tanpa nama jika diingini) tanpa rasa takut akan tindakan balas sekiranya perkara itu dilaporkan dengan "niat baik" dengan jaminan bahawa semua laporan yang diterima akan dinilai dan disiasat dengan sewajarnya.

Anda boleh melaporkan kebimbangan anda melalui saluran berikut:-

AIA Group Compliance

Tel: +852 2832 1200

E-mel: compliance@aia.com

AIA Ethicsline

Butiran lanjut di: www.aiaethicsline.com

Sebagai alternatif, anda juga boleh mengemukakan kebimbangan anda kepada pihak penguatkuasa seperti Bank Negara Malaysia (BNM) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), jika perlu.