Penyelesaian SME Menyeluruh

Kami menawarkan penyelesaian insurans berkelompok yang fleksibel kepada syarikat kecil dan sederhana yang dapat memenuhi pelbagai keperluan perlindungan anda dan pekerja anda

Produk dan Penyelesaian yang Fleksibel dan Inovatif

Maklumat Produk & Kempen

Nota: Kami turut menawarkan pilihan takaful untuk pelan ini. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut

Penyelesaian Kesihatan Mental

Direka untuk menyediakan sokongan kesejahteraan mental hujung ke hujung daripada strategi pencegahan kepada rawatan perubatan bagi semua tahap keperluan kesihatan mental yang berbeza-beza dalam organisasi anda

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah polisi/produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Ada soalan?

Hubungi kami dan ketahui bagaimana AIA boleh membantu anda dan pekerja anda