pageheroimage

Dana Berkaitan Pelaburan

Carian Dana

Prestasi masa lalu mungkin tidak menunjukkan keputusan masa depan. Jenis pelaburan yang berlainan melibatkan pelbagai tahap risiko.

Maklumat lanjut mengenai AIA (AIA Bhd.)
Maklumat lanjut mengenai APTB (AIA PUBLIC Takaful Bhd.)

*Walaupun Dana melabur dalam sekuriti yang diluluskan Syariah, pelan Insurans Berkaitan Pelaburan yang menggunakan dana ini tidak diklasifikasikan sebagai produk patuh Syariah.

 

Hak Cipta Semua Maklumat adalah Harta AIA Bhd.