Pelaburan & Simpanan

A-Enrich20

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Enrich20

Pelan simpanan dengan bayaran tunai dijamin dan perlindungan insurans yang meningkatkan untuk perlindungan daripada yang tak dijangka serta meningkatkan kekayaan anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga 75 tahun
Umur Kelayakan
14 hari - 55 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/produk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut