Perlindungan Perubatan

A-Life Mediflex-i

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Life Mediflex-i

Penyelesaian perubatan yang fleksibel dan kos efektif yang menggalakkan gaya hidup sihat, menyediakan perlindungan perubatan yang lengkap dan mengutamakan pemulihan anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga 100 tahun
Umur Penyertaan
14 hari - 70 tahun

Manfaat

Penerangan Istilah Takaful

"Deduktibel" merujuk kepada perbelanjaan Penjagaan Pesakit Dalam yang anda perlu bayar sendiri dan pelan perubatan anda akan menampung baki perbelanjaan perubatan yang layak.

”Ko-Takaful” adalah bahagian kos yang anda tanggung untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan yang lazimnya meliputi peratus tertentu daripada perbelanjaan Penjagaan Pesakit Dalam dan pelan perubatan anda akan menampung baki perbelanjaan perubatan yang layak.

Ini adalah jumlah tuntutan maksimum sepanjang hidup anda dan biasanya terdapat di dalam mana-mana pelan perubatan.

Ini adalah amaun maksimum yang boleh dituntut di dalam satu tahun untuk pelan perubatan.

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut