Perlindungan Penyakit Kritikal

A-Plus Beyond Critical Shield & A-Plus Beyond Early Critical Shield

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Plus Beyond Critical Shield & A-Plus Beyond Early Critical Shield

Perlindungan penyakit kritikal peringkat awal sehingga lanjutan yang menlangkaui 180 keadaan.

Tempoh Perlindungan
Sehingga 80 tahun
Umur Kelayakan
16 - 60 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/produk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut