Perlindungan Kemalangan

A-Plus Total AccidentShield

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Plus Total AccidentShield

Rider pilihan ini melengkapi pelan insurans hayat tradisional atau pelan berkaitan pelaburan anda dengan perlindungan kemalangan.

Tempoh Perlindungan
Sehingga umur 70 tahun
Umur Kelayakan
16 - 60 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/produk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut