pageheroimage

Penyelesaian Sukarela Pekerja

icon health

A-Health Maximiser

Pelan perubatan peribadi dan mudah alih yang mempertingkatkan perlindungan perubatan sedia anda serta yang tersayang

Tempoh Perlindungan
Sehingga usia 80 tahun
Usia Kemasukan
14 hari sehingga 59 tahun

Apakah yang ditawarkan?

Program Pembelian Pekerja

Nota: Kami turut menawarkan pilihan takaful untuk pelan ini. Sila hubungi kami untuk maklumat lanjut

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah polisi/produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Ada soalan?

Hubungi kami dan ketahui bagaimana AIA boleh membantu anda