Perlindungan Kesihatan

A-Life Lady-i

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Life Lady-i | Perlindungan Wanita

Pelan perlindungan perniagaan yang komprehensif, fleksibel dan berpatutan. Menawarkan perlindungan untuk harta dan kandungan, kewangan, liabiliti, kemalangan, dan peralatan.

Tempoh Perlindungan
Sehingga umur 80 tahun
Umur Kelayakan
14 dari - 45 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut