Perlindungan Kemalangan

Living Protector

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

Living Protector | Kemalangan Diri Komprehensif

Menyediakan sokongan kewangan bagi meringankan beban perbelanjaan harian sekiranya anda mengalami kemalangan supaya anda dapat fokus terhadap pemulihan anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga umur 75 tahun (Pelan Dewasa)
Umur Kelayakan
16 - 70 Tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut