Perlindungan Kekayaan

A-InvestLink

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-InvestLink | Pelaburan & Simpanan

Pelan berkait pelaburan yang membantu memaksimumkan pulangan pelaburan anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga 100 tahun
Umur Kelayakan
14 hari - 70 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/produk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut