Perlindungan Kesihatan

A-Plus CriticalCare

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

A-Plus CriticalCare | Perlindungan Penyakit Kritikal

Menyediakan sokongan kewangan apabila anda didiagnosis penyakit kritikal, agar anda dapat memberi tumpuan kepada pemulihan anda.

Tempoh Perlindungan
Sehingga umur 70, 80 atau 100 tahun
Umur Kelayakan
14 hari - 60 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Perlindungan PIDM untuk manfaat yang dibayar daripada bahagian unit sijil/polisi/produk ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat tertentu. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut