Perlindungan Kemalangan

Easy Cover PA

Daftar untuk pelan ini melalui

Perancang Hayat

icon health

Easy Cover PA | Kemalangan Diri Komprehensif

Menyediakan sokongan kewangan sekiranya berlaku kecederaan atau kehilangan nyawa akibat kemalangan, termasuk perlindungan perubatan dan faedah penggantian pendapatan.

Tempoh Perlindungan
Sehingga umur 75 tahun
Umur Penyertaan
Umur 16 hingga umur 70 tahun

Manfaat

Terma & Syarat

Ahli PIDM

Manfaat-manfaat yang dibayar di bawah produk yang layak adalah dilindungi oleh PIDM sehingga had perlindungan. Sila rujuk Brosur Sistem Perlindungan Manfaat Takaful dan Insurans PIDM atau hubungi AIA atau PIDM.

Recommendation Prompt
Recommendation Prompt

Kongsi

Ketahui Lanjut